Steve Hahn PHOTO

© Stephan Hahn

Om-Digital-Solutions-OM-1-C170330-web.jpg

Nutria (Myocastor coypus) - Nutria - OM-1, OLYMPUS M.150-400mm F4.5 TC at 500 mm, ¹⁄₆₄₀ Sek. bei ƒ / 5,6, ISO 2000

#nutria myocastor coypus - nutria  #tiere - wildlife  #verschiedene tiere